jaro     jaro                                    jaro     jaro

O nás

Taneční soubor Jaro

byl založen v roce 1983. V současné době je součástí tanečního oboru Základní umělecké školy v Praze 5, Štefánikova 19.

Nyní se soubor skládá ze 4 skupin:
  •     „Taneční přípravka“ – do 6 let

  •     „Pramínek“ – 6 – 9 let

  •     „Studánka“ – 10 – 14 let

  •     „Kalina“ – 15 a více let

Tanečníci jsou vedeni speciální pohybovou výchovou a jejich repertoár je volen tak, aby odpovídal jejich věku. Je čerpán z českých lidových her a tanců, z tanců moravských (především z Lašska), ale i z tanců slovenských.

Umělecká vedoucí souboru MgA. Živana Vajsarová, je absolventkou Akademie múzických umění v Praze a za svoji pedagogickou a choreografickou práci získala řadu ocenění. Materiály pro svou práci získává a čerpá většinou ze sběratelské a publikační činnosti svého otce prof. Františka Bonuše, který patřil k našim významným etnochoreologům. Prof. Bonuš spolupracoval se souborem „JARO“ jako umělecký poradce a choreograf od r. 1983. Význačným počinem pro celý soubor bylo natočení videokazety pro projekt „Zlatá brána otevřená“. Videokazeta obsahuje 31 lidových her a tanců z Čech, Moravy a Slovenska pro děti, mládež a dospělé a je určena americkým tanečním pedagogům (scénář a režie prof. Bonuš).

Soubor vystupuje na různých festivalech doma i v zahraničí:
Francie, Dánsko, Švédsko, Palma de Mallorca, Německo, Turecko, Španělsko, Hong Kong a Japonsko.

Jaro dance site: 2005-2008  webmaster : Jan Matúška