jaro     jaro                                    jaro     jaro

Prof. František Bonuš

Prof. František Bonuš se narodil dne 3.12.1919 v českých Budějovicích. Vysokoškolská studia zakončil na KU v Praze v roce 1947 ( obor tělesná výchova – hudební pedagogika ). Svůj zájem během vysokoškolských studií soustředil na vztah hudby a pohybu, který záhy vykrystalizoval v hlubší zájem o naši lidovou kulturu hudební a především taneční. Po studiích byl povolán jako lektor hudební folkloristiky na pedagogickou fakultu Karlova university. Poté začal svou pedagogickou činnost na taneční konservatoři a na taneční katedře AMU v Praze.

Výsledky své sběratelské činnosti promítl nejen do své pedagogické a umělecké práce v oblasti profesionální, ale i do spolupráce s řadou českých a moravsko-slezských souborů. Stal se zakladatelem jednoho z prvních českých souboru písní a tanců – Vycpálkova tanečního souboru v Praze 1.

Do té doby spadá jeho spolupráce s profesionálními a významnými amatérskými soubory v Čechách, na Moravě, v Praze s ČSSP, na Slovensku – PULS a v zahraničí v Litvě, Švédsku, Dánsku, Německu, Švýcarsku, Finsku a USA.

Rozsáhlá byla též jeho umělecká spolupráce s významnými folklorními festivaly, např. ve Strážnici, v Rožnově pod Radhoštěm, v Lázních Bělohradu, v Českém Kostelci, Na Hané atp. Svou hlavní myšlenku o studiu lidových a historických tanců – o jejich vzájemném ovlivňování – uskutečnil v popularizačním scénickém pořadu pro mládež „Tanec a čas“.

K propagaci celého našeho lidového tanečního umění tehdejšího Československa přispělo i jeho působení jako hostujícího profesora na tanečních odd. Vysoké divadelní školy v Lipsku, nebo na amerických universitách ve Stocktonu, Cinncinati a Berea.

V současné době je Bonušovo badatelské úsilí zacíleno na utřídění jeho sběratelských fondů a různých odborných studií do takové formy, aby mohly být k dispozici všem zájemcům o oblast taneční kultury a eventuelně vydány ať již tiskem, nebo ve formě skript.

Jaro dance site: 2005-2008  webmaster : Jan Matúška